Tham gia giải bơi chải năm nay có 240 vận động viên đến từ 8 đội chải, gồm: 2 đội chải của TP.Việt Trì; các huyện Tam Nông, Đoan Hùng, Thanh Thủy, Cẩm Khê, mỗi huyện 1 đội; 1 đội chải của huyện Quỳnh Nhai (tỉnh Sơn La); 1 đội chải của TP.Tuyên Quang (tỉnh […]